Vragen, gesteld door onze fractie tijdens de gemeenteraad

07-11-2018

Mondelinge en schriftelijke vragen gesteld door Mark Geurts en Jean-Pierre Hermans namens de CD&V-fractie op de gemeenteraad van 05 november 2018.

Mark Geurts :

 1. Door de extreme hitte van afgelopen zomer is de vluchtheuvel op de Sint-Antoniussteeg omhoog gekomen. Intussen heeft de firma Crommen die hersteld.

Helaas werd kort na de heraanleg, omdat de beton nog niet volledig was uitgehard, de constructie beschadigd door passanten te voet en met de fiets.

 • Hoe gaat men deze beschadigingen herstellen en op welke termijn ?
 • Kan de aannemer hiervoor aansprakelijk gesteld worden omdat hij te weinig signalisatie rond de werf had voorzien ?

      

 1. Omdat het gehucht Herbricht in het overstromingsgebied van de Maas ligt, geldt er op vlak van ruimtelijke ordening een uitdovingsbeleid opgelegd door de Vlaamse regering.
 • Tot welke instantie moeten de nabestaanden zich wenden wanneer door overlijden een woning in Herbricht komt leeg te staan ?
 • Wordt de onteigeningsprocedure door de overheid zelf in gang gezet ?
 • Het gemeentelijk belastingreglement op leegstand houdt geen rekening met het bijzonder statuut wat voor Herbricht geldt. Kan dit belastingreglement in die zin worden aangepast ??

Jean-Pierre Hermans :

- Al de hele zomer is de omgeving van de sportpleinen en kasteel, een ware bouwwerf. Spijtig dat men zulke werken midden in het toeristisch seizoen ter uitvoering brengt.

Niet ‘alleen’ deze werken geven een negatief imago aan toeristisch Lanaken:

-tegen de tweehonderd gezonde bomen (vooral jarenoude beuken en amerikaans eiken) zijn er de laatste jaren, onder een groene Schepen, gekapt

-rotte bomen wachten op de eerste wind om op wandelaars neer te vallen.

-in en rond de lege burchtgracht, een toeristische eye-catcher van Lanaken, liggen omgewaaide bomen al van in het voorjaar te wachten op ruiming.

-een nieuw kanalisatiesysteem moet de waterhuishouding in de bossen, grachten en vijvers in goede banen leiden, zo denk ik alvast. Voorlopig zonder succes. Het waterpeil van vijvers blijft laag en de burchtgrachten blijven leeg.

-bospaden zijn bedekt met ruw gemalen bouwpuin, tot ontevredenheid van wandelaars en joggers.

-andere bospaden zijn amper begaanbaar door de werken.

 

Dit alles zal wel de naam “beheerswerken” krijgen.

Het ziet gewoon niet uit!

 

Mijn vragen:

 

 1. Wat is de bedoeling van al deze buizen, sluizen en kanalisatiewerken?
 2. Wie bepaalt en wie betaalt deze werken?
 3. Waarom dienden al deze gezonde bomen gekapt?
 4. Waarom worden de talrijke omgezaagde en omgevallen bomen niet verwijderd?
 5. Waarom worden zulke werken midden het toeristisch seizoen uitgevoerd?
 6. De uitgegraven beken zijn ongeveer 1,5 meter diep. Moet men deze niet op één of andere manier beveiligen voor spelende kinderen?