Een programma? Dat schrijven we SAMEN.

WIJ doen het meer dan waarschijnlijk net iets anders dan anderen. Alle maatschappelijke thema's werden opgesplitst in een aantal werkgroepen. In deze werkgroepen worden visies, ideeën, voorstellen op tafel "gegooid". Vervolgens wordt er tijdens meerdere samenkomsten over gedebatteerd, conclusies getrokken en alles in concrete voorstellen gegoten. Daarna toetsen we deze op uitvoerbaarheid en realistische (financiële) haalbaarheid. 

Het is en was een zware opgave om dergelijk systeem te hanteren. Zeker met zo'n grote groep mensen                   ( totaal 35 ). Doch het is zeer opmerkelijk dat iedereen zo eensgezind van gedachten wisselt en vrij vlug, doordacht en met een constructieve houding tot realistische voorstellen komt. De inbreng van onze jongeren in combinatie met de ervaring van de "anciens" is een grote, drijvende kracht in het geheel. Dat alles maakt het heel fijn en absoluut de moeite waard. Aldus Jean-Pierre Hermans, bezieler en moderator van de programmateams. 

Maximale Participatie

We trekken ook de kaart van maximale inspraak van alle mensen in Lanaken. Je hoeft helemaal geen lid te zijn van onze partij om een constructief voorstel te formuleren of vragen te stellen. IEDEREEN telt mee. 

In tegenstelling tot wat we de afgelopen jaren meemaakten willen we eerst de mening van de "man/vrouw in de straat" kennen en pas dan overgaan tot uitvoering van een project. Op die manier kun je "miskleunen" voorkomen. Eerst uitvoeren en een budget voorzien om, mocht de burger "moeilijk" gaan doen bij te sturen, is knoeien met belastingsgeld en vooral het welzijn van onze gemeente en haar inwoners. Ja, het kan soms erg confronterend zijn om je voorgestelde project waar je al hard aan gewerkt hebt in rook te zien opgaan wanneer je eerst de mening van de mensen vraagt alvorens uit te voeren. Op zulk moment moet je moedig zijn en de mening van iedereen respecteren. DAT is maximale participatie voor mij. De kiezer geeft je een mandaat en daar ga je als een goede "huisvader" mee om. Aldus Bert Paulissen, lijsttrekker voor de aanstormende verkiezingen. 

Iedereen binnen CD&V Lanaken is aangenaam verrast door het duidelijk toenemende engagement van jongeren. Het is opvallend dat ook zij beseffen dat ons WIJ-verhaal en "dewegvooruit" de meeste interessante weg is om aan te timmeren.

Voor JOU, MIJ, WIJ !!

                                                                             Waar een WIJ is, is een weg !