Bij toekomstige bouwprojecten kiest onze gemeente voor het maximaal bewaren van de eigenheid van de verschillende dorpskernen.

Daarom kiest CD&V-Lanaken ervoor:

-dorpspleinen te bewaren en deze te voorzien van groenvoorziening en/of zitbanken als een oase van rust.

-enkel die nieuwbouwprojecten toe te laten die de eigenheid van reeds aanwezige historische of typerende gebouwen versterken.

-lintbebouwing en verdere winkelontwikkeling langs de N78 te ontmoedigen.

-een doorgedreven sensibilisering en responsabilisering te organiseren voor een proper straatbeeld.

-in een groene gemeente zoals Lanaken de jaarlijks gratis naar het containerpark af te voeren fractie groenafval te verhogen van 400kg naar 1.000kg.

 

In Oud-Rekem werd onder protest van de inwoners een grootschalig bouwproject op de Groenplaats afgewezen. In Neerharen zal de dorpskern bepaald worden door een oversized sociaal woonproject. In Veldwezelt werd het voormalige ‘Tramplein’ dichtgebouwd zodat het centrumplein nagenoeg verdwenen is. In Gellik wordt naast de kerk appartementsbouw gepland aan het kerkplein. Stop de verdere teloorgang van de dorpskernen met een gepast ruimtelijke ordeningsbeleid: CD&V-Lanaken kiest voor kleinschaligere bouwprojecten met respect voor de open ruimte en bestaande monumenten of dorpszichten.

De N78 (Steenweg-Staatsbaan-Europalaan-Tongerse Steenweg-Kiezelweg) is voor het verkeer qua doorstroom problematisch geworden. Bijkomende winkeltoegangen met nog hogere verkeershinder en ongevalrisico's zijn tegenaangewezen.

We storen ons allemaal mateloos aan zwerfvuil. Continue sensibilisering blijft nodig. Voor de hardleerse sluikstorter hebben we geen goed woord over en passen we flinke GAS-boetes toe.

Huis-aan-huis ophaling van glas verdient de voorkeur boven glasbollen, die tot ware stortplaatsen worden.

In een groene gemeente als Lanaken promoten we zoveel mogelijk composteren. De fractie groenafval die gratis naar het containerpark gevoerd mag worden, verhogen we van 400kg naar 1000kg per jaar.

Aanvullende programmapunten : …