U als kind & jongere

Kinderopvang is een gemeentelijke kerntaak waarin we meer investeren.

Daarom kiest CD&V-Lanaken ervoor :

-het aantal kinderopvangplaatsen (gemeentelijke of privé) op te voeren, met bewaking van de kwaliteit.

-een deftige huisvesting voor het ‘Huis van het Kind’ te voorzien, een centrale balie waar u met alle zorgvragen aangaande uw kinderen terecht kan.

 

De jongere kan zich ontplooien midden zijn leeftijdsgenoten in daartoe bestemde jeugd- en clubhuizen.

 Daarom kiest CD&V-Lanaken ervoor :

-in alle kerkdorpen jongeren leiding te laten nemen bij de organisatie of heropstart van de lokale jeugdhuiswerking.

-straathoekwerkers in te zetten om jongeren samen te brengen, liever dan ‘de jongere als overlast’ te beschouwen.

-jeugdverenigingen (Chiro, Scouts, KSA,…) gemeentelijke steun te verlenen bij vorming en huisvesting.

-de jeugdraad als gemeentelijke adviesraad te herwaarderen.

-een gemeentelijke onderwijscel op te richten, waarin scholen van alle onderwijsnetten vertegenwoordigd zijn.

Aanvullende programmapunten : …