Senioren blijven maximaal verbonden met de gemeenschap/buurt waarin ze leven.

Daarom kiest CD&V-Lanaken ervoor :

-het middenveld te respecteren en de lokale seniorenverenigingen steun te verlenen bij de organisatie van activiteiten voor de actieve senior, bij voorkeur in de eigen kerkdorpen.

-het dienstencentrum ‘Aan de statie’ ter beschikking te stellen aan de senioren, maar van gedwongen centralisatie ten nadele van de kerkdorpen kan geen sprake zijn.

-de zorg voor de zorgbehoeftige senior bij voorkeur thuis of in zijn eigen kerkdorp te organiseren. Woningaanpassingen (zoals verbouwing naar kangoeroewoning, inloopdouches, trapliften) worden financieel ondersteund.

-Voor de thuiszorgwerkers worden in alle kerkdorpcentra enkele parkeerplaatsen voorbehouden.

 

Het WIJ-gevoel geldt ook tussen generaties. Vroeger werden zorg en verzorging vaak weggedrongen naar de rand van de gemeente: Denk maar aan het asielzoekerscentrum in de bossen van Rekem, het voormalige kinderdorp Molenberg, en het recente rusthuis Bessemerberg. Liever dan rust- en verzorgingstehuizen in verre bossen stimuleren we de thuiszorg in de eigen woonkernen of de integratie van rust- en verzorgingstehuizen en serviceflats in het centrum. Zorg en verzorging brengen een heel sociaal leven met zich mee. Niet alleen dankzij de professionele verzorgers die er werken, maar ook door de vele vrijwilligers die mee hun schouders onder dit project zetten. De zorgbehoeftige senior blijft zoveel mogelijk geïntegreerd in onze samenleving.

Aanvullende programmapunten : …