U als werkende mens

De tewerkstellingsgraad in Lanaken ligt onder het Limburgs gemiddelde en moet stijgen.

Daarom kiest CD&V-Lanaken ervoor:

-de werkwinkel te promoten als centrale balie voor al uw vragen over werk.

-de financiële lasten voor bedrijven/werkgevers te verlagen waar mogelijk.

-het aantal kinderopvangplaatsen gevoelig te laten stijgen (zie ook 1).

 

 In Lanaken bedraagt de werkloosheidsgraad 9,3% en daarmee bekleedt Lanaken de 4deplaats in Limburg. De werkzaamheidsgraad (% mensen tussen 20 en 64 jaar die een job hebben) bedraagt voor Lanaken 60% en ligt 5% lager dan de Limburgse werkzaamheidsgraad.

Met andere woorden: Die achterstand moet weggewerkt. Hoe meer mensen aan het werk, hoe hoger de levensstandaard van ons allemaal.

CD&V-Lanaken promoot dan ook de Werkwinkel: 1 adres, 1 balie voor al uw vragen over werk.

De gezinssamenstelling kende ingrijpende veranderingen: Eénoudergezinnen en nieuw-samengestelde gezinnen vormen reeds lang geen uitzondering meer. Van werkende mensen in welke gezinssamenstelling dan ook wordt grote flexibiliteit verwacht. Zij verdienen dan ook alle steun om dat werken vol te houden. Daarom kiezen wij o.a. voor een uitgebreid netwerk van kwalitatieve kinderopvang.

Werkgevers en bedrijven moeten voldoende financiële armslag kennen om aan brede tewerkstelling te doen. Zo keurden wij de verlaging van bedrijfsbelasting voor een van onze grootste werkgevers SAPPI goed, maar betreurden de terug-verhoging op het moment dat sluitingsgevaar nog maar net geweken was.

Werken vormt bovendien de beste manier tot sociale integratie van immigranten en allochtonen. Samen op weg van een ZIJ-gevoel naar een WIJ-gevoel.

Aanvullende programmapunten : …