U en uw veiligheid

De bereikbaarheid van veiligheidsdiensten en het veiligheidsgevoel bij de inwoners worden verhoogd.

Daarom kiest CD&V-Lanaken ervoor:

-de openingsuren van het politiebureau Lanaken terug uit te breiden.

-het contact met de wijkagent te herstellen via periodiek buurtoverleg.

-goede verlichting op openbare plaatsen zoals Molenweideplein en culturele centra ter preventie criminaliteit.

-Whats-App-buurtpreventie beter te begeleiden.

-de samenwerking met de brandweer van Maastricht te handhaven.

 

De politiefusie Lanaken-Maasmechelen betekende voor onze gemeente een aderlating wat betreft de bereikbaarheid van de politiediensten. Het Lanakense kantoor is enkel toegankelijk op weekdagen van 8 tot 17u. Interventiediensten verblijven in Maasmechelen. We evolueerden van 3 naar 2 interventieploegen stand-by, wat de aanrijtijden deed toenemen. De regio’s waarover een wijkagent toezicht houdt zijn gevoelig vergroot. Ondanks de goede initiatieven zoals slimme camera’s op de uitvalswegen heeft dit alles toch gezorgd voor een verminderd veiligheidsgevoel bij onze inwoners. Dit moet veranderen door een hersteld contact met onze wijkagenten en regelmatige informatiecampagnes en sensibilisering naar onze inwoners toe.

Whats-App-buurtpreventiegroepen leveren een positieve bijdrag aan het buurt-veiligheidsgevoel. Zij verdienen begeleiding om de kwaliteit en relevantie van de meldingen te verhogen.

Onze Lanakense brandweer doet zeer verdienstelijk werk. Dit neemt niet weg dat voor de brandveiligheid van Kesselt, Veldwezelt, Gellik en Lanaken samenwerking met het beroepscorps van Maastricht essentieel blijft.

Aanvullende programmapunten : …