U als sportende en culturele mens

Meer mensen moeten de weg vinden naar ons sport- en cultuuraanbod.

Daarom kiest CD&V-Lanaken ervoor :

-de toegangsprijzen voor sport- en culturele accommodaties betaalbaar te houden voor iedereen.

-te blijven investeren in kleinere lokale sportaccommodaties in alle kerkdorpen.

-de culturele ontmoetingscentra van alle kerkdorpen te bewaren en functioneler uit te bouwen.

 

We juichen het nieuwe sportcomplex Montaignehof toe, maar zijn beducht voor de financiële kater. Na enkele miljoenen Euro’s startbudget volgt er nog 30 jaar een jaarlijkse factuur van 1.100.000 Euro. Hiervan wordt 335.000 Euro gesubsidieerd, de overige 765.000 Euro is jaarlijks te betalen vanuit de gemeentekas met uw belastinggeld. CD&V-Lanaken eist dan ook een voordeeltarief voor de reeds zwaar betalende inwoners van Lanaken!

Kinderen en jongeren moeten kunnen proeven van sport onder de eigen kerktoren. Hiervoor blijven investeringen in lokale voetbalvelden en kleinere sporthallen nodig. De verkoop van de voetbalterreinen in Neerharen en Gellik vallen dan ook te betreuren. Een volledige centralisatie van alle sport in één mastodontcentrum is voor CD&V niet aan de orde.

Ook wat ontmoetingscentra betreft heeft elk kerkdorp zijn traditie. Investeren hierin moet omzichtig gebeuren: Zaal Esperanza in Gellik werd voor 650.000 Euro aangepast, helaas was de geluidsoverlast voor de omwonenden nog nooit zo hoog. Dit kan beter.

Aanvullende programmapunten : …