Armoede bestrijden is geen daad van liefdadigheid. Het is een daad van rechtvaardigheid. (N. Mandela)

Daarom kiest CD&V-Lanaken ervoor :

-van bestrijding van kansarmoede een prioriteit te maken.

-een ambtenaar aan te stellen als aanspreekpunt en die de opdracht te geven alle lokale en bovenlokale initiatieven van armoedebestrijding te coördineren.

-alle instanties met een sociale functie (school, sportclubs, verenigingen, kinderopvang,...) te sensibiliseren en uit te nodigen situaties van (kans)armoede te signaleren aan de daartoe bevoegde ambtenaar, met respect voor de privacy.

-een integratiebudget vrij te maken om gedetecteerde kansarmen uit hun isolement te halen en te laten deelnemen aan sport, cultuur en verenigingsleven.

 

In Lanaken wordt 1 op 6 kinderen geboren in kansarmoede. Dat is ruim boven het Limburgs gemiddelde. Bovendien leidt kansarmoede tot sociaal isolement en vereenzaming. CD&V-Lanaken ziet het als een plicht om isolement te doorbreken en iedereenmee te krijgen op die weg vooruit...

Aanvullende programmapunten : …