U en uw mobiliteit

Zwarte verkeerspunten worden aangepakt en de infrastructuur voor de zwakke weggebruiker wordt verbeterd.

Daarom kiest CD&V-Lanaken ervoor :

-een integraal verkeersplan op te stellen voor heel groot-Lanakenin samenspraak met u.

-het kruispunt Neergellikerweg-N78 aan de brug in Briegden dringend te herinrichten.

-een omleidingsweg voor Smeermaas na te streven.

-over alle deelgemeenten uitbreiding voet- en fietspadennetwerk te realiseren.

-het gemeentelijk busvervoer schoolkinderen te herstarten.

 

We stelden het samen met u vast: Een verkeerscirculatieplan doordrukken zonder naar u te luisteren had nefaste gevolgen. Slapeloze nachten voor winkeluitbaters, sluitingen, zwarte ballonnenacties door de handelaren, verkeerschaos, onveiligere schoolomgeving en het creëren van een hoogrisico-kruispunt Jan Rosierlaan-Europalaan waren het gevolg. Geld kostende aanpassingsmaatregelen waren weer nodig om dit recht te zetten. Ten tweede male werken in de Stationsstraat, weer nieuwe verkeersborden, de Onderwijsstraat kreeg een herinrichting die nergens zijn gelijke vindt. De leefbaarheid van Broekstraat, Kortestraat, Heuvelstraat en Bodestraat laten te wensen over. Ergst van al is de fors toegenomen onveiligheid van het kruispunt Jan Rosierlaan-Europalaan (N78). Het nodige lobbywerk bij het Vlaams Gewest leverde slimme verkeerslichten op.

Blijkbaar slaagt het huidig bestuur erin een zelf gecreëerd zwart punt snel van de nodige infrastructuur te voorzien. Reeds jaren aanslepende zwarte punten zoals Neergellikerweg-N78 aan de brug in Briegden blijven helaas onbesproken.

De werken in Smeermaas zullen een nieuwe verkeersstroom naar de aansluiting Maastrichterweg-Europalaan creëren. Hoe oplossen? Ook slimme verkeerslichten?

CD&V-Lanaken is voorstander van een integraal verkeersplan voor Lanaken en alle deelgemeenten i.p.v. verkeersproblemen te verplaatsen. Hierbij is de veiligheid en inrichting van de N78 door alle deelgemeenten van Rekem tot Kesselt van primordiaal belang.

Ook in de deelgemeenten moeten leefbaarheid van o.a. Lindestraat, Berenhofstraat of het parkeerbeleid Oud-Rekem bijgestuurd worden.

Om o.a. de gemeentelijke bibliotheek en zwembad maximaal te introduceren bij onze kinderen wordt het afgeschafte busvervoer heropgestart.

Aanvullende programmapunten : …