De afdeling senioren Lanaken wil binnen de plaatselijke werking aandacht hebben voor het ouderenbeleid. Onder meer: om na 40 jaar te hebben gewerkt over een pensioen te kunnen beschikken om het woonzorgcentrum te kunnen betalen; om oudere werklozen met veel ervaring zonder uitzicht op een job aan een job te kunnen helpen, om alleenstaanden met te klein pensioen deel te laten nemen aan sport en cultuur, om te strijden tegen verborgen armoede, eenzaamheid …

Wij, ouderen, willen waardig ouder worden. Onze talenten moeten gewaardeerd worden, ons niet zien als een “restgroep” die stilletjes kan onderworpen worden aan sancties en besparingen. Daarom politici, kies voor een zorgende samenleving, maak tijd voor dialoog en overleg met de ouderen zelf. Waardeer onze talenten en ijver voor een duurzame toekomst voor ons allen

Uit het aanbod van zowel cdenv-nationaal als van  -provinciaal wil onze afdeling geboden initiatieven concreet invullen.

Zou u hier graag aan meewerken? Laat het ons even weten via het contactformulier.